| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 가톨릭영상교리 | 추억앨범(1995~) |

회원등록 비번분실

  앨범  
성전모습
옛사진
소공동체사진

   행사사진
2020년~
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년
2010년
2009년
1995년~2008년


  public board
소공동체앨범
작성자 박로사리아
작성일 2019-05-28
ㆍ조회: 897  
2019년 05월 25일 13구역 친교의 날 나들이

산정호수 한탄강 하늘다리 

28.jpg

 

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

4.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

10.jpg

 

11.jpg

 

12.jpg

 

13.jpg

 

14.jpg

 

15.jpg

 

16.jpg

 

17.jpg

 

18.jpg

 

19.jpg

 

21.jpg

 

22.jpg

 

23.jpg

 

24.jpg

 

25.jpg

 

27.jpg

  0
3590
번호     글 제 목  작성자 작성일 조회
156 2019 7월13일 신입복사11명 입단식 2 박로사리아 2019-07-15 859
155 2019 7월13일 신입복사11명 입단식 박로사리아 2019-07-15 599
154 2019년 05월 25일 13구역 친교의 날 나들이 박로사리아 2019-05-28 897
153 2019 3월6일 재의 수요일 예식 박로사리아 2019-03-06 674
152 2019 3월6일 재의 수요일 미사 박로사리아 2019-03-06 628
151 작은음악회 홍보분과 2018-07-29 943
150 주임신부님 은경축 미사(2) 홍보분과 2018-07-29 1066
149 주임신부님 은경축 미사(1) 홍보분과 2018-07-29 991
148 4,7,14구역 피정 홍보분과 2018-06-26 695
147 3,6,13구역 피정(3) 홍보분과 2018-05-27 704
146 3,6,13구역 피정(2) 홍보분과 2018-05-27 634
145 3,6,13구역 피정(1) 홍보분과 2018-05-27 666
144 빛의 길 축복식 및 제막식 홍보분과 2018-04-02 705
143 3,6,13구역미사 홍보분과 2017-12-09 797
142 1,11,12,기타구역미사 홍보분과 2017-12-09 733
141 2,5,10구역미사 홍보분과 2017-12-09 758
12345678910
           

Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com      TEL : 02-3663-7181