| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 관련사이트 | 가톨릭교리 | 본당일정표

회원등록 비번분실

  앨범  
성전모습
옛사진
소공동체사진

   행사사진
2009년
2010년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

  public board
소공동체앨범
작성자 홍보분과
작성일 2018-06-26
첨부#1 s180602002.jpg (170KB) (Down:0)
ㆍ조회: 353  
4,7,14구역 피정

180602-001.jpg

     

180602-003.jpg

 

180602-013.jpg

 

180602-018.jpg

 

180602-024.jpg

 

180602-030.jpg

 

180602-049.jpg

 

180602-057.jpg

 

180602-071.jpg

 

180602-074.jpg

 

180602-084.jpg

 

180602-087.jpg

 

180602-091.jpg

 

180602-092.jpg

 

180602-093.jpg

 

180602-094.jpg

 

180602-095.jpg

 

180602-096.jpg

 

180602-097.jpg

 

180602-106.jpg

 

180602-108.jpg

 

180602-109.jpg

 

180602-110.jpg

 

180602-111.jpg

 

180602-112.jpg

 

180602-118.jpg

 

180602-129.jpg

 

180602-131.jpg

 

180602-140.jpg

 

180602-141.jpg

 

180602-146.jpg

 

180602-150.jpg

 

180602-161.jpg

 

180602-165.jpg

 

180602-180.jpg

 

180602-200.jpg

 

180602-202.jpg

 

180602-209.jpg

 

180602-216.jpg

 

180602-303.jpg

 

180602-316.jpg

 

180602-334.jpg

 

180602-351.jpg

  0
3590
번호     글 제 목  작성자 작성일 조회
156 2019 7월13일 신입복사11명 입단식 2 박로사리아 2019-07-15 226
155 2019 7월13일 신입복사11명 입단식 박로사리아 2019-07-15 128
154 2019년 05월 25일 13구역 친교의 날 나들이 박로사리아 2019-05-28 238
153 2019 3월6일 재의 수요일 예식 박로사리아 2019-03-06 245
152 2019 3월6일 재의 수요일 미사 박로사리아 2019-03-06 220
151 작은음악회 홍보분과 2018-07-29 549
150 주임신부님 은경축 미사(2) 홍보분과 2018-07-29 532
149 주임신부님 은경축 미사(1) 홍보분과 2018-07-29 490
148 4,7,14구역 피정 홍보분과 2018-06-26 353
147 3,6,13구역 피정(3) 홍보분과 2018-05-27 391
146 3,6,13구역 피정(2) 홍보분과 2018-05-27 279
145 3,6,13구역 피정(1) 홍보분과 2018-05-27 306
144 빛의 길 축복식 및 제막식 홍보분과 2018-04-02 383
143 3,6,13구역미사 홍보분과 2017-12-09 443
142 1,11,12,기타구역미사 홍보분과 2017-12-09 404
141 2,5,10구역미사 홍보분과 2017-12-09 357
12345678910
Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com TEL : 02-3663-7181