| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 관련사이트 | 가톨릭교리 | 본당일정표

회원등록 비번분실

  앨범  
성전모습
옛사진
소공동체사진

   행사사진
2009년
2010년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

  public board
소공동체앨범
작성자 홍보분과
작성일 2018-04-02
첨부#1 bafbc0c7b1e6_c1a6b8b7bdc41.gif (893KB) (Down:0)
ㆍ조회: 337  
빛의 길 축복식 및 제막식

    

빛의길 제막식-2.gif

 

 

 

s180331-road01.jpg

 

s180331-road02.jpg

 

s180331-road03.jpg

 

s180331-road04.jpg

 

s180331-road05.jpg

 

s180331-road06.jpg

 

s180331-road12.jpg

 

s180331-road13.jpg

 

s180331-road14.jpg

 

s180331-road15.jpg

 

s180331-road16.jpg

 

s180331-road17.jpg

 

s180331-road18.jpg

 

s180331-road19.jpg

 

s180331-road20.jpg

 

s180331-road21.jpg

 

s180331-road22.jpg

 

s180331-road23.jpg

 

s180331-road24.jpg

 

s180331-road25.jpg

 

s180331-road26.jpg

 

s180331-road27.jpg

 

s180331-road28.jpg

 

s180331-road29.jpg

 

s180331-road30.jpg

 

s180331-road31.jpg

 

s180331-road32.jpg

 

s180331-road33.jpg

 

s180331-road34.jpg

 

s180331-road35.jpg

 

s180331-road36.jpg

 

s180331-road37.jpg

 

s180331-road38.jpg

 

s180331-road39.jpg

 

s180331-road40.jpg

  0
3590
번호     글 제 목  작성자 작성일 조회
153 2019 3월6일 재의 수요일 예식 박로사리아 2019-03-06 129
152 2019 3월6일 재의 수요일 미사 박로사리아 2019-03-06 105
151 작은음악회 홍보분과 2018-07-29 398
150 주임신부님 은경축 미사(2) 홍보분과 2018-07-29 347
149 주임신부님 은경축 미사(1) 홍보분과 2018-07-29 344
148 4,7,14구역 피정 홍보분과 2018-06-26 282
147 3,6,13구역 피정(3) 홍보분과 2018-05-27 294
146 3,6,13구역 피정(2) 홍보분과 2018-05-27 231
145 3,6,13구역 피정(1) 홍보분과 2018-05-27 242
144 빛의 길 축복식 및 제막식 홍보분과 2018-04-02 337
143 3,6,13구역미사 홍보분과 2017-12-09 391
142 1,11,12,기타구역미사 홍보분과 2017-12-09 353
141 2,5,10구역미사 홍보분과 2017-12-09 301
140 한여름밤의 꿈 공연 홍보분과 2017-07-25 646
139 재의 수요일 예식 홍보분과 2017-03-04 537
138 재의 수요일 미사 홍보분과 2017-03-04 505
12345678910
Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com TEL : 02-3663-7181