| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 관련사이트 | 가톨릭교리 | 본당일정표

회원등록 비번분실

  앨범  
성전모습
옛사진
소공동체사진

   행사사진
2009년
2010년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

  public board
소공동체앨범
작성자 홍보분과
작성일 2018-05-27
첨부#1 h180526075.jpg (242KB) (Down:0)
ㆍ조회: 280  
3,6,13구역 피정(2)

  h180526-041.jpg

 

  h180526-042.jpg

 

  h180526-043.jpg

 

  h180526-044.jpg

 

  h180526-045.jpg

 

  h180526-046.jpg

 

  h180526-047.jpg

 

  h180526-048.jpg

 

  h180526-049.jpg

 

  h180526-050.jpg

 

  h180526-051.jpg

 

  h180526-052.jpg

 

  h180526-053.jpg

 

  h180526-054.jpg

 

  h180526-055.jpg

 

  h180526-056.jpg

 

  h180526-057.jpg

 

  h180526-058.jpg

 

  h180526-059.jpg

 

  h180526-060.jpg

 

  h180526-061.jpg

 

  h180526-062.jpg

 

  h180526-063.jpg

 

  h180526-064.jpg

 

  h180526-065.jpg

 

  h180526-066.jpg

 

  h180526-067.jpg

 

  h180526-068.jpg

 

  h180526-069.jpg

 

  h180526-070.jpg

 

  h180526-071.jpg

 

  h180526-072.jpg

 

  h180526-073.jpg

 

  h180526-074.jpg

  

  h180526-076.jpg

 

  h180526-077.jpg

 

  h180526-078.jpg

 

  h180526-079.jpg

 

  h180526-080.jpg

  0
3590
번호     글 제 목  작성자 작성일 조회
156 2019 7월13일 신입복사11명 입단식 2 박로사리아 2019-07-15 226
155 2019 7월13일 신입복사11명 입단식 박로사리아 2019-07-15 128
154 2019년 05월 25일 13구역 친교의 날 나들이 박로사리아 2019-05-28 238
153 2019 3월6일 재의 수요일 예식 박로사리아 2019-03-06 245
152 2019 3월6일 재의 수요일 미사 박로사리아 2019-03-06 220
151 작은음악회 홍보분과 2018-07-29 549
150 주임신부님 은경축 미사(2) 홍보분과 2018-07-29 532
149 주임신부님 은경축 미사(1) 홍보분과 2018-07-29 490
148 4,7,14구역 피정 홍보분과 2018-06-26 353
147 3,6,13구역 피정(3) 홍보분과 2018-05-27 391
146 3,6,13구역 피정(2) 홍보분과 2018-05-27 280
145 3,6,13구역 피정(1) 홍보분과 2018-05-27 306
144 빛의 길 축복식 및 제막식 홍보분과 2018-04-02 383
143 3,6,13구역미사 홍보분과 2017-12-09 443
142 1,11,12,기타구역미사 홍보분과 2017-12-09 404
141 2,5,10구역미사 홍보분과 2017-12-09 357
12345678910
Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com TEL : 02-3663-7181