| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 가톨릭영상교리 | 추억앨범(1995~) |

회원등록 비번분실

  성당소개  
본당의 역사
현재사목자
역대사목자
성당안내
오시는길
성당로고
주보성인
본당출신성직자
본당관할구역


역대 사목자

 

<주임신부님>


               

         1대                            2대                          3대                            4대

  이철호 암브로시오         김영국 프란치스코          유종만 바오로            이철희 요한금구

 1995.03 ~ 2002.03         2002.03 ~ 2007.02         2007.02 ~2009.09        2009.09 ~ 2014.09
 

     1.jpg
       5대                             6대

   정진호 베드로             주수욱 베드로
 2014.09 ~ 2019.08        2019.08 ~ 2021.08

 <보좌신부님>
  
                

       1대                           2대                         3대                           4대 

   이석재 바오로         김현진 토마스아퀴나스        이재국 가롤로            김수규 사도요한  
   2003.12 ~                     2009. 12~                  2012.2~                     2014.2~    
   
 

junghk.jpg          2.jpg           

           5대                           6대                        7대

   정환규 베네딕토          김강서 이레네오            신동진 안드레아

     2015.9~                     2017.8~                  2019.8~ 2021.8

 

 

 


 


<수녀님> 한국순교복자수녀회
 
                 
     이 마리안나                이 마리아                  임 바드리시아                노 안젤라
  
                 anjemma.jpg
       윤 글라라                 이  비아                      이 아가다                   안 젬마
 

kimakata.jpg      kimmonica.jpg                 

     김 아가다                 김 모니카                    장 발렌티나                  인 보나

 

 

이원옥(말따)            전교담당                97.02.23~00.02.02 

박미영(율리아나)      청소년담당             97.02.23~98.02.07

오순복(아나다시아)   청소년                   98.02.16~00.02.02

이원향(아가다)         청소년담당             00.02.03~03.03.03

이춘자(데레사)         전교담당                00.02.03~03.03.03

공인봉(마리아)         전교(청소년)           03.03.04~04.02.23

양인순(아오스딩)      분원장                   03.03.04~06.02.08

곽은화(엘리사벳)      전교(청소년)            04.02.24~05.02.02

유혜경(말가리다)      전교(청소년)            05.02.06~06.02.08

유영길(아녜스)         전교(청소년)           06.02.08~09.01.29

박명순(모니카)         분원장                  06.02.08~07.02.07

이희숙(마리안나)      분원장                   07.02.07~10.01.27

이지현(마리아)         전교(청소년)           09.01.30~10.01.27

노근희(안젤라)         전교(청소년)           10.01.27~12.02.01

임경선(바드리시아)   분원장                   10.01.27~12.02.01

윤혜리(글라라)        전교(청소년)            12.02.01~14.02.04

이문숙(비아)           분원장                   12.02.01~16.01.28

이순주(아가다)        전교(청소년)            14.02.04~16.01.28

김용자(아가타)        분원장                   16.01.28~19.01.30

안혜선(젬마)           전교(청소년)            16.01.28~17.08.16

김미애(모니카)        전교(청소년)           18.02.26~21.01.31

장석자(발렌티나)     전교(청소년)           21.02.01~21.11.12 

인보영(보나)           분원장                  19.01.30~22.01.26


           

Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com      TEL : 02-3663-7181