| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 성경통독 | 가톨릭영상교리 | 예비자교리반

회원등록 비번분실

  성당소개  
연혁
현재사목자
역대사목자
성당안내
오시는길
성당로고
주보성인


역대 사목자

< 주임신부님 >
 
               
1대 이철호 암브로시오          2대 김영국 프란치스코
1995.03 ~ 2002.03                 2002.03 ~ 2007.02  
 
           
  3대 유종만 바오로                4대 이철희 요한금구
 2007.02 ~2009.09                   2009.09 ~ 2014.09


             
  5대 정진호 베드로                
 2014.08 ~2019.08                   

 
< 보좌신부님 >
  
                          
1대 이석재 바오로                 2대 김현진 토마스아퀴나스
2003.12 ~                             2010. 1~       

                         
   3대 이재국 가롤로                4대 김수규 사도요한  
    2012.2~                               2014.2~    
 

junghk.jpg             

  5대 정환규 베네딕토              6대 김강서 이레네오

    2015.9~                              2017.8~

 

 
< 수녀님 >
한국순교복자수녀회
 
       
       이 마리안나                    이 마리아
 
    
      임 바드리시아                 노 안젤라
 
 
       윤 글라라
 
     
         이  비아                       이 아가다

 

anjemma.jpg

         안 젬마

 

kimakata.jpg

        김 아가다

 

kimmonica.jpg

       김 모니카

           

Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com      TEL : 02-3663-7181