| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 가톨릭영상교리 | 추억앨범(1995~) |

회원등록 비번분실

  앨범  
성전모습
옛사진
소공동체사진

   행사사진
2020년~
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년
2010년
2009년
1995년~2008년


  public board
소공동체앨범
작성자 홍보분과
작성일 2017-12-09
첨부#1 20171209170445_wutfyqor.jpg (222KB) (Down:9)
ㆍ조회: 714  
2,5,10구역미사

s171204-001.jpg

 

s171204-005.jpg

 

s171204-006.jpg

 

s171204-007.jpg

 

s171204-008.jpg

 

s171204-010.jpg

 

s171204-021.jpg

 

s171204-024.jpg

 

s171204-025.jpg

 

s171204-026.jpg

 

s171204-027.jpg

 

s171204-028.jpg

 

s171204-029.jpg

 

s171204-030.jpg

 

s171204-031.jpg

 

s171204-032.jpg

 

s171204-033.jpg

 

s171204-034.jpg

 

s171204-035.jpg

 

s171204-036.jpg

 

s171204-037.jpg

 

s171204-038.jpg

 

s171204-039.jpg

 

s171204-040.jpg

 

s171204-041.jpg

 

s171204-042.jpg

 

s171204-043.jpg

  0
3590
번호     글 제 목  작성자 작성일 조회
156 2019 7월13일 신입복사11명 입단식 2 박로사리아 2019-07-15 810
155 2019 7월13일 신입복사11명 입단식 박로사리아 2019-07-15 561
154 2019년 05월 25일 13구역 친교의 날 나들이 박로사리아 2019-05-28 854
153 2019 3월6일 재의 수요일 예식 박로사리아 2019-03-06 632
152 2019 3월6일 재의 수요일 미사 박로사리아 2019-03-06 582
151 작은음악회 홍보분과 2018-07-29 907
150 주임신부님 은경축 미사(2) 홍보분과 2018-07-29 1027
149 주임신부님 은경축 미사(1) 홍보분과 2018-07-29 944
148 4,7,14구역 피정 홍보분과 2018-06-26 659
147 3,6,13구역 피정(3) 홍보분과 2018-05-27 669
146 3,6,13구역 피정(2) 홍보분과 2018-05-27 589
145 3,6,13구역 피정(1) 홍보분과 2018-05-27 622
144 빛의 길 축복식 및 제막식 홍보분과 2018-04-02 671
143 3,6,13구역미사 홍보분과 2017-12-09 756
142 1,11,12,기타구역미사 홍보분과 2017-12-09 698
141 2,5,10구역미사 홍보분과 2017-12-09 714
12345678910
           

Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com      TEL : 02-3663-7181