| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 관련사이트 | 가톨릭교리 | 본당일정표

회원등록 비번분실

  앨범  
성전모습
옛사진
소공동체사진

   행사사진
2009년
2010년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

  public board
소공동체앨범
작성자 홍보분과
작성일 2017-12-09
첨부#1 20171209170825_bkinnkcx.jpg (231KB) (Down:0)
ㆍ조회: 337  
1,11,12,기타구역미사

s171206-001.jpg

 

s171206-002.jpg

 

s171206-003.jpg

 

s171206-004.jpg

 

s171206-005.jpg

 

s171206-006.jpg

 

s171206-007.jpg

 

s171206-008.jpg

 

s171206-009.jpg

 

s171206-010.jpg

 

s171206-011.jpg

 

s171206-012.jpg

 

s171206-016.jpg

 

s171206-017.jpg

 

s171206-018.jpg

 

s171206-019.jpg

 

s171206-020.jpg

 

s171206-021.jpg

 

s171206-022.jpg

 

s171206-023.jpg

 

s171206-024.jpg

 

s171206-025.jpg

 

s171206-026.jpg

 

s171206-027.jpg

 

s171206-028.jpg

 

s171206-029.jpg

 

s171206-101.jpg

 

s171206-102.jpg

 

s171206-103.jpg

 

s171206-104.jpg

 

s171206-105.jpg

 

s171206-106.jpg

 

s171206-107.jpg

  0
3590
번호     글 제 목  작성자 작성일 조회
151 작은음악회 홍보분과 2018-07-29 308
150 주임신부님 은경축 미사(2) 홍보분과 2018-07-29 276
149 주임신부님 은경축 미사(1) 홍보분과 2018-07-29 291
148 4,7,14구역 피정 홍보분과 2018-06-26 247
147 3,6,13구역 피정(3) 홍보분과 2018-05-27 273
146 3,6,13구역 피정(2) 홍보분과 2018-05-27 212
145 3,6,13구역 피정(1) 홍보분과 2018-05-27 223
144 빛의 길 축복식 및 제막식 홍보분과 2018-04-02 313
143 3,6,13구역미사 홍보분과 2017-12-09 366
142 1,11,12,기타구역미사 홍보분과 2017-12-09 337
141 2,5,10구역미사 홍보분과 2017-12-09 289
140 한여름밤의 꿈 공연 홍보분과 2017-07-25 628
139 재의 수요일 예식 홍보분과 2017-03-04 514
138 재의 수요일 미사 홍보분과 2017-03-04 485
137 2015년 5월 13일 구ㆍ반장 야유회 구교정 2015-05-14 993
136 사랑 나눔 김장 담그기(2) 홍보분과 2014-12-07 933
12345678910
Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com TEL : 02-3663-7181