| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 관련사이트 | 가톨릭교리 | 본당일정표

회원등록 비번분실

  앨범  
성전모습
옛사진
소공동체사진

   행사사진
2009년
2010년
2012년
2013년
2014년
2015년
2016년
2017년
2018년
2019년

  public board
소공동체앨범
작성자 홍보분과
작성일 2017-12-09
첨부#1 20171209170825_bkinnkcx.jpg (231KB) (Down:0)
ㆍ조회: 393  
1,11,12,기타구역미사

s171206-001.jpg

 

s171206-002.jpg

 

s171206-003.jpg

 

s171206-004.jpg

 

s171206-005.jpg

 

s171206-006.jpg

 

s171206-007.jpg

 

s171206-008.jpg

 

s171206-009.jpg

 

s171206-010.jpg

 

s171206-011.jpg

 

s171206-012.jpg

 

s171206-016.jpg

 

s171206-017.jpg

 

s171206-018.jpg

 

s171206-019.jpg

 

s171206-020.jpg

 

s171206-021.jpg

 

s171206-022.jpg

 

s171206-023.jpg

 

s171206-024.jpg

 

s171206-025.jpg

 

s171206-026.jpg

 

s171206-027.jpg

 

s171206-028.jpg

 

s171206-029.jpg

 

s171206-101.jpg

 

s171206-102.jpg

 

s171206-103.jpg

 

s171206-104.jpg

 

s171206-105.jpg

 

s171206-106.jpg

 

s171206-107.jpg

  0
3590
번호     글 제 목  작성자 작성일 조회
156 2019 7월13일 신입복사11명 입단식 2 박로사리아 2019-07-15 206
155 2019 7월13일 신입복사11명 입단식 박로사리아 2019-07-15 116
154 2019년 05월 25일 13구역 친교의 날 나들이 박로사리아 2019-05-28 225
153 2019 3월6일 재의 수요일 예식 박로사리아 2019-03-06 237
152 2019 3월6일 재의 수요일 미사 박로사리아 2019-03-06 214
151 작은음악회 홍보분과 2018-07-29 540
150 주임신부님 은경축 미사(2) 홍보분과 2018-07-29 521
149 주임신부님 은경축 미사(1) 홍보분과 2018-07-29 479
148 4,7,14구역 피정 홍보분과 2018-06-26 346
147 3,6,13구역 피정(3) 홍보분과 2018-05-27 383
146 3,6,13구역 피정(2) 홍보분과 2018-05-27 276
145 3,6,13구역 피정(1) 홍보분과 2018-05-27 301
144 빛의 길 축복식 및 제막식 홍보분과 2018-04-02 376
143 3,6,13구역미사 홍보분과 2017-12-09 440
142 1,11,12,기타구역미사 홍보분과 2017-12-09 393
141 2,5,10구역미사 홍보분과 2017-12-09 354
12345678910
Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com TEL : 02-3663-7181