| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 가톨릭영상교리 | 추억앨범(1995~) |

회원등록 비번분실

  성당소개  
본당의 역사
현재사목자
역대사목자
성당안내
오시는길
성당로고
주보성인
본당출신성직자
본당관할구역


현재 사목자
  
       <주임신부님>

       22.jpg

    심흥보 베드로 신부님

 

 

sim.gif sim01.gif sim03.gif sim02.gif

 

 


       <부주임신부님>

      20230917_214924.jpg

     최상훈 유스티노 신부님
  

 


       <수도자>

                                                         

 <사진 준비중...>   배 젬마 수녀님                 


 

 su01.jpg  박 모니카 수녀님         

 

 

 

 


 

 

 


           

Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com      TEL : 02-3663-7181