| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 가톨릭영상교리 | 추억앨범(1995~) |

회원등록 비번분실

  앨범  
성전모습
옛사진
소공동체사진

   행사사진
2020년~
2019년
2018년
2017년
2016년
2015년
2014년
2013년
2012년
2010년
2009년
1995년~2008년


  public board
소공동체앨범
작성자 홍보분과
작성일 2018-07-29
첨부#1 s180714r01.jpg (274KB) (Down:7)
ㆍ조회: 937  
주임신부님 은경축 미사(1)

s180714-r02.jpg

 

s180714-r03.jpg

 

s180714-r04.jpg

 

s180714-r05.jpg

 

s180714-r06.jpg

 

s180714-r07.jpg

 

s180714-r08.jpg

 

s180714-r09.jpg

 

s180714-r10.jpg

 

s180714-r11.jpg

 

s180714-r12.jpg

 

s180714-r13.jpg

 

s180714-r14.jpg

 

s180714-r15.jpg

 

s180714-r16.jpg

 

s180714-r17.jpg

 

s180714-r18.jpg

 

s180714-r19.jpg

 

s180714-r20.jpg

 

s180714-r21.jpg

 

s180714-r22.jpg

 

s180714-r23.jpg

 

s180714-r24.jpg

 

s180714-r25.jpg

 

s180714-r26.jpg

 

s180714-r27.jpg

 

s180714-r28.jpg

 

s180714-r29.jpg

 

s180714-r30.jpg

 

s180714-r31.jpg

 

s180714-r32.jpg

 

s180714-r33.jpg

 

s180714-r34.jpg

 

s180714-r35.jpg

 

s180714-r36.jpg

 

s180714-r37.jpg

  0
3590
번호     글 제 목  작성자 작성일 조회
156 2019 7월13일 신입복사11명 입단식 2 박로사리아 2019-07-15 801
155 2019 7월13일 신입복사11명 입단식 박로사리아 2019-07-15 552
154 2019년 05월 25일 13구역 친교의 날 나들이 박로사리아 2019-05-28 847
153 2019 3월6일 재의 수요일 예식 박로사리아 2019-03-06 625
152 2019 3월6일 재의 수요일 미사 박로사리아 2019-03-06 576
151 작은음악회 홍보분과 2018-07-29 901
150 주임신부님 은경축 미사(2) 홍보분과 2018-07-29 1020
149 주임신부님 은경축 미사(1) 홍보분과 2018-07-29 937
148 4,7,14구역 피정 홍보분과 2018-06-26 652
147 3,6,13구역 피정(3) 홍보분과 2018-05-27 664
146 3,6,13구역 피정(2) 홍보분과 2018-05-27 583
145 3,6,13구역 피정(1) 홍보분과 2018-05-27 616
144 빛의 길 축복식 및 제막식 홍보분과 2018-04-02 664
143 3,6,13구역미사 홍보분과 2017-12-09 749
142 1,11,12,기타구역미사 홍보분과 2017-12-09 692
141 2,5,10구역미사 홍보분과 2017-12-09 705
12345678910
           

Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com      TEL : 02-3663-7181