| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 관련사이트 | 가톨릭교리 | 본당일정표 | 성경통독

회원등록 비번분실

  Service  
사목자료실
강론자료실
강론(동영상)
주보자료실
동영상자료실

 강론
신부님 강론
작성자 홍보분과
작성일 2020/02/06
ㆍ조회: 66  
주님봉헌축일

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  0
3590
6 연중제7주일 2020-02-23 73
5 연중제6주간 수요일 2020-02-22 62
4 연중제6주일 2020-02-16 60
3 연중제5주일 2020-02-09 69
2 주님봉헌축일 2020-02-06 66
1 연중제3주일 2020-01-31 54
1

           

Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com      TEL : 02-3663-7181