| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 성경통독 | 첫영성체 | 가톨릭영상교리

회원등록 비번분실

  자료실  
복음 및 강론 영상
주보자료실
주보영상
동영상자료실
주임신부 글
----------
강론자료실
강론(동영상)


 photo album
동영상자료실
작성자 홍보분과
작성일 2020/01/24
첨부#1 20200124_030150.png (976KB) (Down:2)
ㆍ조회: 300  
KBS 드라마 '우아한모녀' 방송(1)

 

KBS드라마에 

등촌3동성당이 나왔습니다 

방송에 나왔던 장면을 감상해보세요 ^^

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  0
3590

           

Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com      TEL : 02-3663-7181