| HOME | 성당소개 | 사목회 | 앨범 | 게시판 | 자료실 | 성경통독 | 첫영성체 | 예비자교리

회원등록 비번분실

  자료실  
복음 및 강론 영상
주보자료실
주보영상
동영상자료실
주임신부 글
----------
강론자료실
강론(동영상)


 photo album
동영상자료실
작성자 홍보분과
작성일 2020/01/07
첨부#1 2019b3e2c0bb_bab8b3bbb8e728bcdbb3e2b9ccbbe729.jpg (93KB) (Down:0)
ㆍ조회: 224  
2019년을 보내며...

 

2019년 12월 31일

송년감사미사에서 보여드린 영상입니다.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  0
3590

           

Copyrightⓒ 2009 Deungchon3dong . All Rights Reserved.
dueng3@deung3.com      TEL : 02-3663-7181